Tổng hợp các bài nói chuyện về sức khỏe của Người Cao Tuổi

Tổng hợp các bài nói chuyện về sức khỏe Người Cao Tuổi của Thạc Sĩ, Bác Sĩ Phan Hữu Phước

Cứng khớp ở người cao tuổi – BS.Phan Hữu Phước (25/05/2022) | NỤ CƯỜI NGÀY MỚI – HTV7

Phì đại tuyến tiền liệt ở người cao tuổi – BS Phan Hữu Phước (22/07/2022) | NCNM – HTV7

Suy dinh dưỡng ở người cao tuổi – BS Phan Hữu Phước (22/01/2022) | NỤ CƯỜI NGÀY MỚI – HTV7

Suy tuyến thượng thận – BS Phan Hữu Phước (16/11/2021) | NỤ CƯỜI NGÀY MỚI – HTV7 

Những lưu ý khi bồi bổ sức khỏe cho người lớn tuổi – BS Phan Hữu Phước | NCNM – HTV7