Thang điểm Quốc tế về Triệu chứng Tuyến Tiền Liệt

Câu hỏi 1 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn có cảm giác tiểu không hết nước tiểu ngay sau khi ông vừa đi tiểu xong?
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên

Câu hỏi 2 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn phải đi tiểu lại cách lần đi tiểu trước dưới 2 tiếng đồng hồ?
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên

Câu hỏi 3 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn đang đi tiểu mà dòng nước tiểu bị gián đoạn, ngắt quãng nhiều lần?
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên

Câu hỏi 4 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn cảm thấy khó khăn trì hoãn (hay không thể trì hoãn)việc đi tiểu?
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên

Câu hỏi 5 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn thấy dòng nước tiểu chảy yếu?
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên

Câu hỏi 6 : Trong vòng 1 tháng qua, có bao nhiêu lần bạn phải rặn hoặc gắng sức mới có thể tiểu được?
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên

Câu hỏi 7 : Trong vòng 1 tháng qua, bạn thường phải thức giấc bao nhiêu lần để đi tiểu, tính từ lúc đi ngủ đến lúc thức dậy buổi sáng
Không có lần nào
Hiếm khi
Đôi khi
Tương đối
Nhiều khi
Thường xuyên